In eigendom:

Viool: 								J.A. Gedler, Fussen (gebouwd omstreeks 1800)
Strijkstok: Louis Otto, Duits

Geschonken in 2013 door de erfgenamen van Maria Catherina Dekker-Jellema, geboren te Den Helder	op 3 mei 1912.

Viool